Za předpokladu, že ns 1904 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – duben 2019

  NS_1904 V dubnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR postoje české veřejnosti ke geneticky upraveným potravinám. Konkrétně bylo zjišťováno, zda se respondenti již s pojmem modifikovaných nebo geneticky upravených potravin setkali, dále vyjadřovali, do...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4952-ceska-verejnost-k-problematice-geneticky-upravenych-potravin-duben-2019
 • Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – duben 2019

  NS_1904 V rámci svého dubnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4950-vyhazovani-vzhledove-nedokonale-zeleniny-a-ovoce-jako-jedna-z-forem-plytvani-potravinami-duben-2019
 • Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – duben 2019

  NS_1904 V dubnovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, odhadovali, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí a z jaké příčiny a také...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/4948-spotreba-a-plytvani-potravinami-jako-socialni-problem-duben-2019
 • Občané o přijetí eura a dopadech členství ČR v EU – duben 2019

  NS_1904 V pravidelném dubnovém šetření v rámci projektu Naše společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, zkoumalo postoje české veřejnosti k přijetí eura jako české měny a názory na dopady členství ČR v Evropské unii v různých oblastech....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4936-obcane-o-prijeti-eura-a-dopadech-clenstvi-cr-v-eu-duben-2019
 • Hodnocení evropské integrace – duben 2019

  NS_1904 V dubnu 2019 byly do výzkumu veřejného mínění jako každý rok zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance,...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4932-hodnoceni-evropske-integrace-duben-2019
 • Občané ČR o budoucnosti EU a dopadech odchodu Velké Británie z EU – duben 2019

  NS_1904 V dubnu 2019 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy. tohoto bloku jsme zařadili...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4930-obcane-cr-o-budoucnosti-eu-a-prijeti-eura-duben-2019
 • Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019

  NS_1904 V rámci dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4928-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2019
 • Důvěra stranickým představitelům – duben 2019

  NS_1904 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v dubnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4926-duvera-stranickym-predstavitelum-duben-2019
 • Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019

  NS_1904 V dubnu 2019 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4924-nazory-verejnosti-na-clenstvi-ceske-republiky-v-evropske-unii-duben-2019
 • Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2019

  NS_1904 V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4922-duvera-v-evropske-a-mezinarodni-instituce-duben-2019
 • Důležitost jednotlivých typů voleb očima veřejnosti – duben 2019

  NS_1904 V rámci svého dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zkoumalo názory české veřejnosti na důležitost jednotlivých typů voleb. Největší důležitost občané v našem šetření přisoudili volbám...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4919-dulezitost-jednotlivych-typu-voleb-ocima-verejnosti-duben-2019
 • Důvěra ústavním institucím v dubnu 2019

  NS_1904 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v dubnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4917-duvera-ustavnim-institucim-v-dubnu-2019
 • Voličské preference, faktory rozhodování a témata voleb do Evropského parlamentu v dubnu 2019

  NS_1904 V šetření realizovaném v dubnu 2019 CVVM zjišťovalo ochotu veřejnosti zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu, podporu jednotlivých politických stran a faktory voličského rozhodování. Voličské preference zahrnují pouze lidi, kteří by...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4915-volicske-preference-faktory-rozhodovani-a-temata-voleb-do-evropskeho-parlamentu-v-dubnu-2019
 • Volební model v dubnu 2019

  NS_1904 V šetření realizovaném v dubnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4913-volebni-model-v-dubnu-2019

1 nalezených - 14 z 14