Za předpokladu, že ns 1906 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Sebezařazení na levopravé škále politické orientace – červen 2019

  NS_1906 V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku, která na jedenáctibodové škále s body 1 až 5 reprezentujícími levou část spektra, s bodem 6 představujícím...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/4996-sebezarazeni-na-levoprave-skale-politicke-orientace-cerven-2019
 • Spokojenost se životem – červen 2019

  NS_1906 V rámci červnového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/4993-spokojenost-se-zivotem-cerven-2019
 • Prestiž povolání – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření zkoumalo CVVM prestiž vybraných povolání mezi českou veřejnosti. Všem respondentům byl předložen seznam šestadvaceti profesí (viz tabulku) s instrukcí: „Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4990-prestiz-povolani-cerven-2019
 • Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 11 let, takže problémem je spíše nedostatek pracovních sil. Součástí pravidelně po roce se...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4988-ceska-verejnost-o-nezamestnanosti-cerven-2019
 • Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4986-obcane-o-materialnich-zivotnich-podminkach-svych-domacnosti-cerven-2019
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v příštím roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/4984-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-cerven-2019
 • Občané o situaci ve světě a o působení klíčových aktérů na ni – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se hodnocení současné situace ve světě, pokud jde o mezinárodní vztahy, ekonomiku, bezpečnost, řešení konfliktů či řešení globálních problémů v oblasti...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/4982-obcane-o-situaci-ve-svete-a-o-pusobeni-klicovych-akteru-na-ni-cerven-2019
 • Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření se CVVM více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/prace-prijmy-zivotni-uroven/4980-postoje-ceske-verejnosti-ke-svemu-zamestnani-cerven-2019
 • Důvěra vybraným institucím v červnu 2019

  NS_1906 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4978-duvera-vybranym-institucim-v-cervnu-2019
 • Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2019

  NS_1906 V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4976-hodnoceni-cinnosti-politickych-stran-a-vybranych-instituci-cerven-2019
 • Důvěra ústavním institucím v červnu 2019

  NS_1906 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/4974-duvera-ustavnim-institucim-v-cervnu-2019
 • Volební model v červnu 2019

  NS_1906 V šetření realizovaném v červnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4972-volebni-model-v-cervnu-2019

1 nalezených - 12 z 12