Za předpokladu, že ns 1909 je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Hodnocení kvality vzdělávání a možnosti dosažení vzdělání českou veřejností – září 2019

  NS_1909 Pravidelný výzkum CVVM v září 2019 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání a na možnosti dosažení vzdělání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol, možnost dosáhnout vzdělání...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/5019-hodnoceni-kvality-vzdelavani-a-moznosti-dosazeni-vzdelani-ceskou-verejnosti-zari-2019
 • Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2019

  NS_1909 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ekonomicke/ekonomicky-vyvoj/5017-obcane-o-hospodarske-situaci-cr-a-o-zivotni-urovni-svych-domacnosti-zari-2019
 • Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2019

  NS_1909 V září 2019 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší policie...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/politicke-ostatni/5015-duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-zari-2019
 • Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2019

  NS_1909 V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, položilo baterii otázek týkajících se postojů občanů k působení politických stran v České republice. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/5013-postoje-obyvatel-ceske-republiky-k-politickym-stranam-zari-2019
 • Důvěra stranickým představitelům – září 2019

  NS_1909 CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 19 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/5011-duvera-stranickym-predstavitelum-zari-2019
 • Důvěra ústavním institucím v září 2019

  NS_1909 V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v září 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/instituce-a-politici/5009-duvera-ustavnim-institucim-v-zari-2019
 • Volební model v září 2019

  NS_1909 V šetření realizovaném v září 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference....

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/5007-volebni-model-v-zari-2019
 • Sametová revoluce a polistopadový vývoj očima občanů ČR a SR - pozvánka na tiskovou konferenci

  NS_1909 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Sociologický ústav SAV ve spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky, Bratislava Vás srdečně zvou na tiskovou konferenci k výsledkům výzkumu veřejného mínění na téma...

  https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/demokracie-obcanska-spolecnost/5006-sametova-revoluce-a-polistopadovy-vyvoj-ocima-obcanu-cr-a-sr-pozvanka-na-tiskovou-konferenci

1 nalezených - 8 z 8