DomovCVVMČasto kladené otázkyCo je CVVM a jak jsou jeho výzkumy financovány?

Co je CVVM a jak jsou jeho výzkumy financovány?

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je jedním z výzkumných oddělení Sociologického ústavu Akademie věd. Nejedná se tedy o soukromou firmu či agenturu, ale o veřejnou výzkumnou instituci, kterými jsou také všechny ostatní ústavy Akademie věd.

CVVM ve svých výzkumech navazuje na tradici svého předchůdce Institutu pro výzkum veřejného mínění (IVVM), jehož historie sahá až do roku 1946. Hlavní náplní činnosti CVVM je výzkumný projekt Naše společnost, v rámci kterého provádíme 10 šetření každý rok a pozornost věnujeme tématům politickým (např. preference politických stran, postroje k různým politickým institucím, mezinárodní vztahy), ekonomickým (např. životní úroveň, hodnocení vlastního zaměstnání, nezaměstnanost) i dalším společenským tématům (např. zdravotnictví, rodinná politika, životní prostředí, vztah k cizincům). Výsledky těchto výzkumů jsou pak veřejnosti zdarma dostupné ve formě tiskových zpráv. Data jsou zájemcům k dispozici prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu.

Všechny výzkumy CVVM (není-li ve zprávě uvedeno jinak), jejichž výsledky na těchto webových stránkách vidíte, jsou financovány z veřejných prostředků, konkrétně z prostředků Sociologického ústavu AV ČR. CVVM realizuje také výzkumy na zakázku, jejichž zadavatelem jsou nejčastěji veřejné vysoké školy, orgány státní správy, neziskové organizace apod. CVVM nikdy nerealizuje výzkumy na zakázku žádných politických subjektů, stran, hnutí či kandidátů.

zpět

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: