DomovCVVMNabídka výzkumuUncategorisedOsobní dotazování (face to face)

Osobní dotazování (face to face)

Osobní dotazování je založeno na rozhovoru tazatele s respondentem na základě předem připraveného dotazníku s přesně předepsanými otázkami a většinou také možnostmi odpovědí. Osobní zapojení tazatelů do procesu sběru dat přináší zejména:

 • dosažitelnost skupin obyvatel, které nejsou snadno nebo vůbec dosažitelné jinými technikami (telefonicky, na internetu atp.);
 • zajištění reprezentativního výběru respondentů na základě předem připraveného plánu;
 • vysokou kontrolu situace dotazování (tj. např. osoby respondenta), která není možná u telefonického nebo on-line dotazování;
 • možnost realizace časově náročnějších rozhovorů, které přináší více informací;
 • využití složitějších formátů otázek a technik dotazování.

Osobní dotazování je proto technikou přinášející z metodologického hlediska nejspolehlivější výsledky, která je vhodná zejména pro zajištění vysoce spolehlivých a zároveň poměrně detailních informací o obyvatelích nebo vybraných skupinách, o jejich životní situaci i postojích, názorech, přesvědčeních nebo očekáváních. Pro osobní dotazování používáme techniku CAPI (dotazování s přenosným počítačem). Osobní dotazování respondentů má v  CVVM nejdelší historii a můžeme v této oblasti nabídnout řadu variant realizace průzkumu:

 • samostatné dotazníkové šetření i zařazení menších bloků nebo samostatných otázek do omnibusového průzkumu;
 • jednorázové průzkumy k aktuálním otázkám i trendové otázky a dlouhodobé sledování vývoje díky pravidelné měsíční periodicitě omnibusového průzkumu;
 • možnost provádět výzkumy obecné populace i specializovaná šetření vybraných skupin, regionů atp.;
 • provádění kvótního i náhodného výběru respondentů.

Omnibus CVVM

Omnibus je variantou dotazníkového šetření založeného na osobním rozhovoru tazatele s respondentem a přináší proto všechny výhody osobního dotazování.

Je založen na sloučení několika menších výzkumných bloků do jednoho (omnibusového) dotazníku, čímž dochází ke snížení nákladů, které by jinak musely být vynaloženy při několika samostatných výzkumech. Tímto způsobem je proto možné za finančně přijatelných podmínek realizovat i menší průzkumy. Do omnibusového dotazníku lze zařadit témata v rozsahu od několika jednotlivých otázek až po ucelené bloky desítek dotazů. F2F Omnibus CVVM přináší zejména:

 • přednosti techniky osobního dotazování;
 • možnost zařazení i velmi malého počtu dotazů;
 • konstantní metodologii, díky které lze spolehlivě sledovat vývoj při opakovaném zařazování stejných otázek;
 • flexibilní časování průzkumu;
 • operativní provedení průzkumu a rychlé dodání výstupů
 • reprezentativita: obyvatelstvo ČR 15+ a 18+

Při realizaci osobního dotazování se opíráme o vlastní tazatelskou síť, několikastupňovou kontrolu kvality a otevřený přístup ke všem klientům.

Vlastní tazatelská síť

 • CVVM spravuje tazatelskou síť, která pokrývá všechny regiony a velikostní skupiny obcí v České republice.
 • Každý tazatel je důkladné prověřen při přijímání do tazatelské sítě, následně prochází pravidelnými školeními, případně absolvuje jednorázová školení ke speciálním projektům.

Kontrola kvality

 • U každého průzkumu je realizována vícestupňová kontrola tazatelů (skrytá kontrola průběhu rozhovoru, logická kontrola dat, zpětná validizace vybraných účastníků průzkumu atd.).
 • Několikanásobná kontrola dotazníku i zasílaných dokumentů minimalizuje vznik i těch sebemenších chyb.

V případě otázek, nebo máte-li zájem o vypracování nabídky, nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:  Mgr. Naděžda Čadová

telefonní číslo: 210 310 588

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cenu a harmonogram projektu Vám sdělíme na požádání. Cena závisí na velikosti vzorku, délce dotazníku a cílové skupině. Zároveň ji ovlivní případné dodání databáze z Vaší strany.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: