Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Tři čtvrtiny obyvatel České republiky se domnívají, že v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se jejich životní úroveň nijak nezměnila. Zlepšení své životní úrovně zpozorovalo 5 % českých občanů, 15 % dotázaných naopak uvedlo, že členství v této mezinárodní organizaci pro ně znamenalo pokles životní úrovně. Obavy, které lidé pociťovali ze snížení své životní úrovně v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se ve většině případů nenaplnily.

Negativně se podle více než dvou třetin českých občanů promítl vstup České republiky do Evropské unie na cenách energií, podle nadpoloviční většiny občanů došlo v souvislosti se vstupem do Unie také ke zvýšení cen veřejné dopravy. Téměř polovina občanů se pak domnívá, že vstup naší země do Evropské unie znamenal růst cen potravin. V oblasti nezaměstnanosti, zdanění příjmů a sociálních dávek vyjádřila přibližně polovina oslovených názor, že v důsledku začlenění České republiky do Evropské unie nedošlo k žádným změnám. Dvě třetiny občanů se domnívají, že se nijak nezměnily ani mzdy.