Ekonomické dopady vstupu ČR do EU I.

Květnové šetření CVVM bylo realizováno zhruba tři týdny poté, co se Česká republika začlenila do Evropské unie. Zajímalo nás v něm, jaké dopady od tohoto kroku občané očekávají. Co se týče životní úrovně, neočekává necelá polovina českých občanů (45 %) žádnou změnu, téměř třetina dotázaných (32 %) se však obává jejího zhoršení. Naopak optimisticky vidí vývoj vlastní životní úrovně v souvislosti se vstupem ČR do EU přibližně sedmina obyvatel České republiky (14 %).

V sociálně-ekonomické oblasti převažují v české veřejnosti negativní očekávání, a to zejména co se týče cen. 8 z 10 Čechů si myslí, že porostou ceny potravin, růst cen energií se dostaví podle téměř tří čtvrtin dotázaných a růst cen půdy a veřejné dopravy pak shodně očekává 65 % českých občanů. Spíše s negativními dopady se počítá i pokud jde o nezaměstnanost. V oblasti mezd převažoval názor, že nedojde k žádným změnám, třetina dotázaných však věří v jejich zvyšování.