DomovTiskové zprávyEkonomickéEkonomický vývojEkonomické dopady vstupu ČR do EU II

Ekonomické dopady vstupu ČR do EU II

Příznivá očekávání v souvislosti se vstupem ČR do EU výrazně převažují pouze v případě nabídky zboží a služeb na našem vnitřním trhu, když s příznivým dopadem v tomto směru počítají tři pětiny (61 %) dotázaných, čtvrtina (26 %) neočekává ani příznivý, ani nepříznivý posun a jen 7 % předpokládá zhoršení. Poměrně příznivé očekávání důsledků vstupu ČR do EU jsme zaznamenali i v případě vědy a výzkumu, kde respondenti předpokládají pozitivní dopady (38 %) zřetelně častěji nejen než negativní (8 %), ale i než neutrální (29 %).

Převahu příznivých nad nepříznivými předpověďmi, ovšem při srovnatelném či dokonce převažujícím podílu těch, kdo neočekávají v příslušné oblasti posun jedním či druhým směrem, jsme zaznamenali u hospodářské úrovně, stability devizového kursu koruny, bankovního sektoru, zdravotnictví a školství. V případě úrovně sociálního zabezpečení se nejčastěji objevovala odpověď, že vstup ČR do EU nebude mít v tomto ohledu ani příznivé, ani nepříznivé dopady, přičemž však nepříznivá očekávání již celkem výrazně převážila nad názorem opačným. U průmyslových podniků, drobných a středních podnikatelů a zejména zemědělců hlavní podíl tvořily nepříznivé expektace.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: