Odbornost, kvalita, nezávislost

Ekonomickou úroveň České republiky hodnotí 45 % občanů pozitivně, 54 % na ní naopak pohlíží kriticky. Pokud jde o aktuální ekonomickou situaci, tu česká veřejnost posuzuje většinou negativně. Jen 6 % respondentů považuje současnou ekonomickou situaci ČR za dobrou, zatímco za špatnou ji má 57 % a 35 % ji charakterizuje jako „ani dobrou, ani špatnou“. Podobné rozpoložení veřejnosti ohledně současné ekonomické situace ovšem panuje i v Maďarsku a v Polsku, i když Maďaři hodnotí stav své ekonomiky poněkud méně vyhroceně (45 % „špatná“ ekonomická situace, 4 % „dobrá“) a Poláci jsou naopak ještě o něco kritičtější (64 % „špatná“, 6 % „dobrá“).

Naši občané jsou ovšem v porovnání s Maďary i Poláky výrazně pesimističtější, pokud jde o očekávání ekonomického vývoje v příštím roce, přičemž jejich očekávání se za poslední dva roky výrazně zhoršila. Naopak materiální životní podmínky svých domácností vnímají občané ČR poměrně příznivě a zároveň i podstatně příznivěji než obyvatelé Polska a Maďarska. V současnosti 34 % Čechů považuje materiální životní podmínky své domácnosti za dobré, 42 % je označuje za „ani dobré, ani špatné“ a 24 % je vnímá jako špatné.