Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v ČR, v Polsku a v Maďarsku.

Ve všech třech zemích vysoce převažují kritická hodnocení aktuální ekonomické situace státu. Nejmenší nespokojenost byla přitom zjištěna v Maďarsku (31 % „špatná“), největší v Polsku (64 % „špatná“). Mínění české veřejnosti se nachází mezi nimi - 7 % respondentů považuje situaci ČR za dobrou, 49 % za špatnou, podle 43 % je „ani dobrá, ani špatná“. Ve vyhlídkách na nejbližší hospodářský vývoj se nejskeptičtěji projevují obyvatelé ČR.

Jeho zhoršení očekává 38 % respondentů, stagnaci 42 % a pozitivní změny 14 %. Materiální životní podmínky svých domácností vnímají obyvatelé ČR evidentně příznivěji než hospodářskou situaci v zemi: 25 % je označuje za dobré, 50 % za „ani dobré, ani špatné“ a 24 % za špatné. Mezi sledovanými třemi zeměmi se naše veřejnost jeví jako nejspokojenější. Na svou nejbližší budoucnost pohlížejí ale naši občané s větším znepokojením než Poláci nebo Maďaři. Zhoršení materiálních podmínek domácnosti v příštím roce se v ČR obává 29 % respondentů, 11 % počítá se zlepšením a vývoj bez podstatnějších změn předpokládá 54 %. V hodnoceních českých respondentů se z hlediska ekonomické úspěšnosti země řadí ČR za Maďarsko, Slovinsko a Polsko před Slovenskem.