" />

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

V říjnu 2003 životní úroveň své domácnosti jako dobrou hodnotilo 32 % dotázaných, opačné stanovisko zaznělo od 25 % a 43 % respondentů ji charakterizovalo jako "ani dobrou, ani špatnou". V porovnání se všemi předchozími výzkumy provedenými v průběhu roku 2003 tento výsledek představuje poměrně výrazné zhoršení subjektivního hodnocení životní úrovně domácnosti, které se většinou pohybovalo na úrovni dvou pětin, pokud jde o hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti jako dobré, a méně než jedné pětiny, pokud jde o hodnocení opačné.

Na tomto vývoji se může projevovat vliv diskusí o tzv. reformě veřejných financí a o důsledcích některých opatření spojených s její realizací. V šetření 90 % respondentů uvedlo, že jejich rodinný rozpočet umožňuje uspokojovat základní potřeby domácnosti, 53 % z něj může uspokojovat zájmy a koníčky členů domácnosti, 41 % má na nákup dražších potravin, 35 % dokáže spořit a 23 % je s to podporovat rodinu svých dětí nebo své rodiče.