Odbornost, kvalita, nezávislost

Více než polovina všech zaměstnanců (54 %) je se svou současnou prací spokojena, dvě pětiny (39 %) pociťují napůl spokojenost i nespokojenost a 7 % vyjadřuje nespokojenost. Nejspokojenější skupinu zaměstnanců přitom představují vysoce kvalifikovaní odborníci nebo vedoucí pracovníci, na opačném pólu spokojenosti pak stojí nekvalifikovaní nebo zemědělští dělníci. Pokud jde o vztahy na pracovišti, dotázaní je nejčastěji charakterizovali jako dobrou spolupráci bez osobní blízkosti (53 %) a dalších 21 % uvedlo, že na jejich pracovišti převažuje přátelská až důvěrná atmosféra.

Čtvrtina lidí v zaměstnaneckém poměru naopak vnímá vztahy na svém pracovišti spíše v nepříznivém světle, když 19 % je popsalo jako chladné a 6 % jako napjaté a konfliktní. Přibližně dvě pětiny (38 %) občanů pracujících v zaměstnaneckém poměru v šetření vyjádřily obavy ze ztráty zaměstnání v nejbližších dvou letech, necelá polovina (46 %) podobné obavy naopak nepociťuje. Získávání práce ve svém oboru i ve svém regionu naprostá většina občanů hodnotí jako těžké.