DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňObčané o ekonomické situaci svých domácností – duben/květen 2024

Občané o ekonomické situaci svých domácností – duben/květen 2024

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od poloviny března do začátku června 2024, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy, zda se jejich domácnost v posledním roce ocitla v obtížné finanční situaci a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.

Většina občanů (56 %) v aktuálním šetření uvedla, že jejich domácnosti vychází s příjmy snadno, naproti tomu více než dvě pětiny (44 %) uvedly, že vychází s příjmy obtížně.

Ve srovnání s posledním šetřením z období dubna a května 2023 se situace významně nezměnila a je srovnatelná i s výsledky šetření z června 2022.

Ve velmi obtížné finanční situaci se v průběhu posledních 12 měsíců podle získaných vyjádření ocitla více než pětina (22 %) domácností.

Dvě třetiny (66 %) českých občanů považují svoji domácnost za „ani bohatou, ani chudou“. Pětina lidí (21 %) se domnívá, že jejich domácnost je chudá. Na druhé straně za bohatou svoji domácnost označila více než desetina (12 %) dotázaných.

Míra subjektivní deprivace v různých oblastech spotřeby je nejnižší u základních životních potřeb, jako je jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost (8 % dotázaných uvedlo, že má jejich domácnost problém s jejich uspokojením) a nejvyšší u luxusního zboží, když přibližně sedm z deseti (71 %) domácností uvedlo, že na toto zboží nemají prostředky.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: