Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

V květnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2004 jsme se mimo jiné věnovali nezaměstnanosti. Více než tři čtvrtiny občanů považují současnou úroveň nezaměstnanosti v ČR za příliš vysokou, přiměřená je podle necelé pětiny respondentů a pouze 2 % dotázaných ji označila za příliš nízkou. Na budoucí vývoj nezaměstnanosti se v květnu 2004 dívalo optimisticky 13 % dotázaných, což je nejvíce za celé sledované období.

Je třeba ale upozornit na to, že stále téměř polovina českých občanů očekává další růst nezaměstnanosti. Přibližně třetina dotázaných pak vyjádřila názor, že úroveň nezaměstnanosti v naší zemi se v příštích 2 letech nijak výrazně nezmění. Z výsledků šetření dále vyplynulo, že v rámci populace starší 15 let, u níž eventualita nezaměstnanosti vůbec připadala v úvahu, zažila po roce 1989 nezaměstnanost plná třetina, přičemž 14 % se bez práce ocitlo opakovaně. V porovnání se situací před rokem můžeme konstatovat, že podíl občanů, kteří nezaměstnanost zažili na vlastní kůži, v populaci roste.