DomovTiskové zprávyEkonomickéSociální politikaPostoje k reformě penzí, daní a dávek. Reformy ano nebo ne?

Postoje k reformě penzí, daní a dávek. Reformy ano nebo ne?

V české společnosti je rozšířený názor o potřebnosti reforem v různých oblastech. Nejsilnější je v oblasti bydlení a zdravotnictví, avšak převládající rovněž v oblasti důchodů, sociálních dávek a daní: 65-70% dotázaných se přiklonilo v březnovém šetření k názoru, že Česká republika potřebuje v uvedených oblastech zásadní reformy. V odpovědích na konkrétní záležitosti však převládá důraz na posílení sociálních opatření.

Nejlépe to dosvědčuje názor sdílený 60% dotázaných, že životní minimum stanovené vládou není přiměřené pro pokrytí základních potřeb chudých domácností. Na druhé straně však téměř dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, že na zajištění svého stáří by se lidé měli sami podílet např. pomocí úspor, připojištění atp. Daně mají být podle většiny progresivní, rovnou daň odmítá polovina dotázaných. V oblasti sociálních dávek panuje souhlas s tím, že patří pouze těm nejpotřebnějším (76%), přičemž těm, kdo se vyhýbají práci a spoléhají na péči od státu, by měly být podpory a dávky sníženy nebo odebrány (78%). Neméně dotázaných ovšem považuje sociální dávky za důležité také pro podporu rodiny.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: