DomovTiskové zprávyEkonomickéSociální politikaNázory české veřejnosti na stav důchodového systému ČR – říjen/listopad 2023

Názory české veřejnosti na stav důchodového systému ČR – říjen/listopad 2023

V říjnu a listopadu 2023 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se důchodového systému v České republice. Nejprve dotázaní hodnotili potřebu změny důchodového systému. Dále se respondenti vyjadřovali, která vybraná opatření by v rámci důchodového systému podpořili a která by naopak zamítli. V další otázce hodnotili, do jaké míry si myslí, že peníze vybrané na sociálním pojištění pokrývají výdaje v důchodovém systému. V poslední otázce se pak vyjádřili k loňskému snížení valorizace důchodů.

Výrazná většina (78 %) české veřejnosti souhlasí s názorem, že je potřeba změnit stávající důchodový systém, naopak přibližně sedmina (14 %) českých občanů si myslí, že změny nejsou potřebné, a 9 % se v této oblasti nedokáže rozhodnout.

Z hlediska podpory vybraných změn důchodového systému má nejvyšší podporu rozdělení důchodů na dvě části, na tzv. první a druhý pilíř, se kterým souhlasí více než polovina (54 %) českých občanů, proti je necelá třetina (32 %) veřejnosti a zbytek (14 %) nezaujímá k tomuto reformnímu kroku stanovisko.

Zvýšení sociálního pojištění, případně daní, pro udržení výše důchodů by podporovala třetina (32 %) občanů. Čtvrtina (25 %) by podporovala prodloužení povinné doby pojištění. Nejméně populární by pak bylo zvýšení věku odchodu do důchodu (13 % pro, 84 % proti) a snížení výše důchodů (13 % pro, 80 % proti).

Více než třetina (37 %) českých občanů považuje množství vybraných peněz ze sociálního pojištění za vyšší než množství vyplácených peněz na důchody. Desetina (10 %) si myslí, že množství vybraných peněz je stejné jako množství vyplacených peněz. Třetina (33 %) pak považuje objem peněz ze sociálního pojištění za menší. Pětina (20 %) neví, jak poměr vybraných a vyplacených peněz posoudit.

Oproti minulému šetření v roce 2021 se zvýšila potřeba změnit důchodový systém (o 8 procentních bodů), zároveň se snížil souhlas se zvýšením sociálního pojištění či daní a s prodloužením povinné platby sociálního pojištění (o 11 procentních bodů).

Ve veřejnosti převažuje nesouhlas se snížením valorizace – tři pětiny (61 %) nesouhlasí, přičemž necelé dvě pětiny (37 %) rozhodně. Souhlas vyjádřila necelá třetina dotázaných (31 %).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: