Občané o důchodovém systému – říjen/listopad 2023

NS_2310

V rámci svého šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí.

Názor, že důchodový systém má být založen na solidaritě, zastávají přibližně tři z deseti občanů (29 %). Pro princip zásluhovosti se vyslovila více než třetina dotázaných (36 %) lidí.

Podíl občanů přesvědčených o tom, že by důchodový systém měl být založen na výkonu, je v současnosti nejvyšší od počátku měření, tj. od roku 2010.

Co se týče odpovědnosti státu nebo jednotlivce za finanční zajištění v důchodu, se veřejnost výrazně přiklání k odpovědnosti státu (v součtu 53 % ku 10 %).

Pouze necelá pětina respondentů (18 %) si myslí, že je současný důchodový systém spravedlivý, kdežto více než dvě pětiny (45 %) respondentů se přiklánějí k opačnému názoru (nejvyšší hodnota od počátku měření).

Podíl respondentů, kteří hodnotí systém jako spravedlivý, se v čase téměř nemění, podíl respondentů opačného názoru kolísá především na úkor neutrální odpovědi.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: es240207.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2310