DomovTiskové zprávyEkonomickéSociální politikaNázory české veřejnosti na sociální zabezpečení – podzim 2023

Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – podzim 2023

V říjnu a listopadu 2023 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na spravedlnost či rovnoměrnost systému sociálního zabezpečení a na míru štědrosti tohoto systému. Další otázky zjišťovaly názory na to, jakou váhu přikládá vláda péči o sociální situaci občanů, či jakou váhu jí přikládají sami občané. V neposlední řadě nás zajímal i názor na zneužívání systému sociálního zabezpečení.

Více než polovina (52 %) české veřejnosti se ztotožňuje s názorem, že stát se má postarat o sociální zabezpečení svých občanů. Naopak více než desetina (13 %) zastává názor, že o své sociální zabezpečení se mají občané postarat sami. Přibližně třetina (34 %) se nepřiklání ani k jednomu z obou názorů a jejich postoj je někde uprostřed mezi nimi.

Více než dvě pětiny (43 %) českých občanů souhlasí s názorem, že dávky a služby sociálního systému mají být určené pouze potřebným a lidem v nouzi. Přibližně třetina je těch, kteří by některé dávky (např. porodné, přídavky na děti apod.) vypláceli bezpodmínečně bez ohledu na výši příjmu (34 %).

Více než dvě pětiny (43 %) české veřejnosti posuzuje současné sociální zabezpečení jako slabé a cítí potřebu jeho posílení. Necelá pětina (19 %) dotázaných naopak pokládá sociální zabezpečení ze strany státu v České republice za příliš štědré a cítí potřebu jej omezit.

Jako přiměřenou hodnotí péči státu o sociální situaci občanů více než dvě pětiny české veřejnosti (43 %), a naopak jako nedostatečnou ji vidí zhruba polovina (51 %). Jen 4 % dotázaných se domnívají, že se stát stará příliš mnoho.

Více než polovina české společnosti (57 %) se domnívá, že občané se o vlastní sociální situaci starají přiměřeně. Asi třetina (34 %) uvádí, že se o vlastní sociální situaci starají nedostatečně, a naopak za přílišnou označuje péči občanů o jejich sociální situaci dvacetina respondentů (5 %).

V otázce, kolik lidí pobírajících sociální dávky je zároveň také zneužívá, je česká společnost rozdělena. Názor, že většina jeho uživatelů sociální systém zneužívá, zastávají přibližně dvě pětiny obyvatel (41 %) a názor, že sociální systém zneužívá menšina z nich, zastává více než polovina (56 %) obyvatel. Krajní postoje, že sociální dávky zneužívají všichni jejich uživatelé (1 %), nebo naopak, že nikdo systém nezneužívá (1 %), přitom zastává jen minimum českých občanů.

Ve srovnání s listopadem 2021 se zvýšil podíl těch, kdo se přiklání k plošnému vyplácení alespoň některých sociálních dávek, podíl těch, kdo soudí, že sociální zabezpečení ze strany státu je v České republice příliš slabé a že je třeba jej posílit, a také podíl těch, podle nichž se vláda o sociální situaci občanů stará nedostatečně. Zvýšení zaznamenal i podíl lidí, kteří si myslí, že zneužívání systému ze strany občanů pobírajících sociální dávky je menšinovou záležitostí.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: