Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2013

NS_1305

Předmětem zájmu květnového výzkumu byly globální problémy životního prostředí. Mezi hodnocenými položkami se nacházela rozličná témata typu: ohrožení biodiverzity a existenčních problémů přežití v prostředí, jako je například vyčerpání zdrojů surovin nebo nedostatek pitné vody, a v neposlední řadě rizika bezprostředně podmíněná lidskou činností, reprezentovaná provozem jaderných elektráren či pěstováním geneticky upravených potravin.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1305