DomovTiskové zprávyOstatníEkologieČeská veřejnost ke globálním ekologickým problémům

Česká veřejnost ke globálním ekologickým problémům

Sledované problémy považuje naprostá většina dotázaných za velmi nebo dosti závažné. Největší hrozbu přitom spatřují ve znečištění zdrojů pitné vody a v jejím nedostatku; podobně vážně je hodnocen i problém hromadění odpadů. Těmto jevům, bezprostředně spojeným s každodenním životem, připisuje mimořádnou důležitost 55% - 56% dotázaných a další asi třetina důležitost značnou.

Pozornost ale poutají i jevy relativně odtažité, jako je úbytek tropických deštných pralesů (46% "velmi závažný") a globální oteplování (43% "velmi závažný"). Dvě pětiny respondentů dále zdůrazňují závažnost vyčerpávání zdrojů surovin a redukce rostlinných a živočišných druhů. Mezi uvedenými jevy se již relativně menší význam přikládá ztrátám zemědělské půdy způsobeným jejím znečišťováním či jiným znehodnocováním (35% "velmi závažný"). Konečně nejmenší znepokojení budí provoz jaderných elektráren, jež za velmi rizikové považuje pouze necelá pětina (18%) dotázaných.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: