Odbornost, kvalita, nezávislost

V šetření uskutečněném v první polovině října byly pro potřeby Českého ekologického ústavu zjišťovány názory a postoje obyvatel k problematice chráněných krajinných oblastí a národních parků v ČR. O jejich významu pro ochranu přírody občané až na výjimky nepochybují (97 %). Polovina dotázaných se domnívá, že obce nacházející se v chráněných územích dokáží využít možností, které jim tyto oblasti nabízejí, to je např.

možnosti zisků z turistiky (51 %). Každý čtvrtý je přesvědčen o opaku (25 %) a zbývající asi čtvrtina nedokázala situaci posoudit (24 %). Dotázaní, hodnotící spolupráci správ chráněných krajinných oblastí či národních parků a okolních obcí jako špatnou (celkem 13 %), se většinou shodli, že vina je jak na straně správ chráněných území, tak obcí a jejich malým pochopením pro potřeby ochrany přírody.