Veřejnost k problematice chráněných krajinných oblastí a národních parků v ČR II.

Asi dvě pětiny respondentů navštívily v posledních sedmi letech chráněné krajinné oblasti a národní parky v ČR vícekrát (41 %), asi třetina jedenkrát (32 %). Informace o přírodě na panelech, nástěnkách či letácích umístěných v těchto oblastech čte vždy 26%, většinou 57 % respondentů. Ti jejich kvalitu hodnotí převážně příznivě - příliš odborné a zbytečně detailní, nesrozumitelné jsou pouze pro 26 %.

Návštěvníci chráněných lokalit měli možnost čerpat informace z tiskovin, letáků, filmů apod. v informačních střediscích (uvedlo 67 % respondentů), dále na městském či obecním úřadě (37 %) a od průvodců (32 %). Pracovníci chráněných krajinných oblasti či národních parků byli k dispozici jen zřídka (22 %). Do nějaké aktivity pro ochranu přírody v národním parku či chráněné krajinné oblasti se podle svých slov dosud zapojilo celkem 16 % dotázaných.