Náš vztah k životnímu prostředí

V březnovém výzkumu jsme se mimo jiné věnovali spokojenosti občanů s životním prostředí v místě jejich bydliště. Největší spokojenost panuje s dostupností volné přírody, vyjádřilo ji 86 % dotázaných. Přibližně tři čtvrtiny občanů jsou spokojeny s čistotou přírody v okolí a s kvalitou pitné vody. Asi dvě třetiny respondentů jsou spokojeny s čistotou ovzduší a úrovní hluku v místě bydliště.

Nejmenší spokojenost je s čistotou povrchových vod – jen u poloviny občanů. Dále nás zajímalo, zda občané v posledních pěti letech nějakým způsobem podpořili ochranu přírody. Třetina dotázaných uvedla, že se zúčastnila brigády, obnovy zeleně. Každý sedmý občan podepsal petici týkající se životního prostředí a každý devátý přispěl finančně některé z organizací zabývajících se životním prostředím a jeho ochranou. Pouze 5 % dotázaných se zúčastnilo takto zaměřené demonstrace. Mezi nejaktivnější patří mladí lidé do 30 let, zejména studenti.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: