Náš vztah k životnímu prostředí

V březnovém výzkumu jsme se mimo jiné věnovali spokojenosti občanů s životním prostředí v místě jejich bydliště. Největší spokojenost panuje s dostupností volné přírody, vyjádřilo ji 86 % dotázaných. Přibližně tři čtvrtiny občanů jsou spokojeny s čistotou přírody v okolí a s kvalitou pitné vody. Asi dvě třetiny respondentů jsou spokojeny s čistotou ovzduší a úrovní hluku v místě bydliště.

Nejmenší spokojenost je s čistotou povrchových vod – jen u poloviny občanů. Dále nás zajímalo, zda občané v posledních pěti letech nějakým způsobem podpořili ochranu přírody. Třetina dotázaných uvedla, že se zúčastnila brigády, obnovy zeleně. Každý sedmý občan podepsal petici týkající se životního prostředí a každý devátý přispěl finančně některé z organizací zabývajících se životním prostředím a jeho ochranou. Pouze 5 % dotázaných se zúčastnilo takto zaměřené demonstrace. Mezi nejaktivnější patří mladí lidé do 30 let, zejména studenti.