Veřejnost o jaderné energetice – červen 2020

NS_2006_2

V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Výzkum zjišťoval, zda by se podle mínění veřejnosti měl podíl jaderné energie na produkci elektřiny u nás do budoucna zvyšovat, nebo snižovat, jak se občané staví k výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany, zda pociťují či nepociťují obavy v souvislosti s používáním jaderné energie u nás a zda důvěřují vládě, že správně rozhoduje o rozvoji jaderné energetiky.

 

Asi tři z deseti občanů si myslí, že by se podíl jádra na výrobě elektřiny měl do budoucna zvyšovat, necelé dvě pětiny se domnívají, že by podíl jádra měl zůstat zachován na současné úrovni, a o málo více než pětina má za to, že by se tento podíl měl snižovat.

Téměř polovina občanů souhlasí s výstavbou nového bloku JE Dukovany, necelé dvě pětiny s tím nesouhlasí.