Veřejnost o energetické politice a o tzv. Zelené dohodě pro Evropu – podzim 2022

NS_2209

V období od první poloviny září do počátku listopadu 2022 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Část otázek zkoumala zájem občanů o energetickou politiku České republiky a zaměřila se také na problematiku tzv. Zelené dohody pro Evropu z roku 2020, u které zjišťovala, zda s ní lidé souhlasí, nebo nesouhlasí, jak podle názoru veřejnosti její naplňování ovlivní současná energetická krize a na krátké baterii výroků, k nimž měli respondenti vyjádřit své stanovisko v podobě souhlasu, nebo nesouhlasu, byly zkoumány některé otázky související s realizací Zelené dohody.

O energetickou politiku se zajímá třípětinová většina Čechů, což představuje skokový nárůst zájmu v porovnání s posledním šetřením z roku 2018.

36 % českých občanů se Zelenou dohodou souhlasí, 46 % s ní nesouhlasí. Sedm z deseti (69 %) soudí, že Zelená dohoda přispívá k neúměrnému zdražování energií.

Většina (57 %) české veřejnosti se kloní k názoru, že energetická krize ohrožuje realizaci Zelené dohody. 69 % se domnívá, že snížení objemu dodávek plynu z Ruska zpomalí ústup od spalování uhlí v zemích EU.

71 % Čechů si myslí, že pro zajištění energetické bezpečnosti je nezbytné posílit v EU přeshraniční spolupráci a solidaritu mezi členskými státy v případě krizí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oe230109b.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2209