Pozvánka na seminář pro veřejnost | Naše zahrádky: fenomén zahrádkaření v české společnosti

Chcete se dozvědět více zahrádkaření v jeho různorodých podobách?


Zveme Vás na seminář pro veřejnost, který pořádáme v Komunitním centru Kotlaska v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

Zastavte se za námi 15.11. od 16 do 18 hodin, zázemí nám poskytne tematicky Komunitní centrum a zahrada Kotlaska Nad Kotlaskou 95, 180 00 Praha 8-Libeň.

Budeme se těšit na setkání a nové pohledy na fenomén českých zahrádek.Zaměříme se na fenomén zahrádkaření v makro i mikroperspektivě a konkrétněji se v prostředí komunitní zahrady Kotlaska budeme věnovat právě fenoménu komunitních zahrad a zahrádkářských osad.

S konkrétním zaměřením příspěvků a přednášejícími se můžete seznámit v programu, který je součástí přiloženého pdf.