Občané o svých zkušenostech s kriminalitou

Zkušenost s vloupáním do automobilu absolvovalo během posledních 12 měsíců 17 % respondentů nebo jiných členů jejich domácností. Rozšířené jsou rovněž krádeže v hodnotě do 3 000 Kč (16 %). Asi každý desátý dotázaný sdělil, že po něm či po jiném členu jeho domácnosti byl požadován úplatek (11 %), byla mu odcizena suma či předměty v hodnotě nad 3 000 Kč (10 %) a vykradena chata či chalupa (9 %).

Poměrně často se vyskytují i finanční podvody, jejichž obětí se stalo 8 % občanů. Sedm procent respondentů dále vypovědělo o tělesném napadení. Dům či byt byl vykraden rovněž sedmi procentům a šesti procentům byl odcizen automobil. Informaci o sexuálním obtěžování jich samotných nebo jejich blízkých poskytla ve výzkumu čtyři procenta dotázaných. Zjištěné údaje vypovídají o existenci značného počtu policejně neevidovaných trestných činů. Potvrzuje se, že většinou skryté zůstává vyžadování úplatků, finanční podvody a sexuální delikty. Nejméně často se přitom oznamuje vyžadování úplatků, kde poměr nahlášených a nenahlášených případů činí 1 : 10.