" />

Občané a bezpečnost

S tím, jak se policie stará o pořádek a bezpečí občanů v místě bydliště, je v současnosti 38 % respondentů spokojeno a 21 % nespokojeno. Nejednoznačně, jako "ani spokojen, ani nespokojen" hodnotí činnost policie dalších 38 %. Výzkum dále zjišťoval, nakolik bezpečně se občané cítí ve svém bydlišti a uvnitř svých domovů. Provedená šetření nasvědčují, že pocit bezpečí ve vlastním domově se v průběhu uplynulých pěti let proměnil poměrně málo: většina občanů jej má ve dne i po setmění, přitom po setmění slábne.

V současnosti se doma necítí bezpečně ve dne 9 % a po setmění 18 % respondentů. Pokud jde o bezpečnost v místě bydliště za dne, pak podíl respondentů, jimž jistota chybí, je shodný s tím, který by zjištěn v souvislosti s domácím prostředím, tedy 9 %. Po setmění v ulicích však pocit ohrožení rapidně narůstá, a to na 40 %.