Kde byste nejraději bydleli?

Z výzkumu vyplynulo, že městské prostředí by k trvalému bydlení preferovalo 43 % respondentů, venkovské 41 %. Dvě procenta označila jinou možnost a 14 % se nedovedlo rozhodnout. Mezi sídly městského charakteru si dotázaní podobnou měrou zvolili velkoměsta s více než 100 tisíci obyvateli (celkově 15 %) a v města střední velikosti o 20 tisících až 100 tisících obyvatelích (16 %).

Bydlení v menším městě do 20 tisíc obyvatel by vyhovovalo dvanácti procentům. Respondenti, které přitahuje venkov, považují za lepší bydlet v obci v blízkosti středního či menšího města (21 %) než velkoměsta (15 %). Obec vzdálenou od jakéhokoli města by si k trvalému bydlení vybralo pět procent a čtyři procenta by se nejraději uchýlila na samotu.