" />

Postoje českých občanů k přítomnosti a budoucnosti

Podle výsledků našeho prosincového šetření je většina Čechů zodpovědná a snaží se plnit své povinnosti. 8 z 10 dotázaných uvedlo, že své závazky vůči přátelům a úřadům plní včas. Pravidla "nejdříve práce a potom zábava" se drží více jak 60 % obyvatel naší země. Většina českých občanů má také sklon si svou budoucnost plánovat a nejednat pouze pod vlivem okamžiku.

Dvě třetiny dotázaných připustily, že pokud chtějí něčeho dosáhnout, vytýčí si cíle a stanoví, jakými prostředky k nim dospět. Více než polovina lidí (57 %) souhlasí také s tvrzením, že člověk by si měl každé ráno předem naplánovat svůj den. Naopak riskování většina Čechů v oblibě nemá. Pouze přibližně každý pátý respondent přiznal, že riskuje, aby dodal svému životu vzrušení. Jak ukazuje náš průzkum, v české populaci je poměrně vysoké zastoupení lidí, kteří mají pocit, že svůj vlastní život a budoucnost nemají zcela ve svých rukou. Téměř polovina Čechů (47 %) věří, že mnohé v jejich životě určuje osud.