Česká veřejnost o lokálních potravinách – Potraviny 2020

Potraviny_2020

Do speciálního výzkumu Potraviny 2020 zaměřeného zejména na plýtvání potravinami a nákupní a spotřební chování českých občanů zařadilo CVVM i velký blok otázek týkajících se lokálních potravin. 

O téma lokálních potravin se v ČR zajímají tři desetiny (30 %) veřejnosti, naopak výrazná většina (69 %) se spíše či vůbec nezajímá.

Nejdůležitějším kritériem, které by podle české veřejnosti, mělo splňovat označení lokální potravina, je informace o místě, kde byla vyprodukována (20 %) a následně že by se mělo jednat o kvalitní potravinu (16 %).

Více než tři pětiny (62 %) dotázaných by daly přednost lokální potravině, i kdyby byla dražší.

Většina (61 %) české veřejnosti se domnívá, že v okolí jejich bydliště je nedostatek místních výrobců/zemědělců.

Podporu produkce lokálních potravin od EU, ČR, kraje i mikroregionu, ve kterém dotázaní žijí, vnímají většinově jako nedostatečnou.