Vztah občanů k naší zemi

Přibližně tři čtvrtiny českých občanů mají blízký či dokonce velmi blízký vztah ke své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, v němž žijí, k České republice i Evropě. Více než tři čtvrtiny českých občanů by si v případě možnosti volby vybrali k životu Českou republiku. Naopak naši zemi by si pro svůj život nezvolilo 16 % obyvatel starších 15 let.

Necelá polovina dotázaných občanů (47 %) uvedla, že by se dobrovolně nepřihlásila k účasti na obraně České republiky, kdyby se naše země ocitla ve vojenském ohrožení. 12 % oslovených uvedlo, že by se rozhodně přihlásilo, další čtvrtina dotázaných by se podle svých slov „spíše přihlásila“.