Vztah občanů k naší zemi

Přibližně tři čtvrtiny českých občanů mají blízký či dokonce velmi blízký vztah ke své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, v němž žijí, k České republice i Evropě. Více než tři čtvrtiny českých občanů by si v případě možnosti volby vybrali k životu Českou republiku. Naopak naši zemi by si pro svůj život nezvolilo 16 % obyvatel starších 15 let.

Necelá polovina dotázaných občanů (47 %) uvedla, že by se dobrovolně nepřihlásila k účasti na obraně České republiky, kdyby se naše země ocitla ve vojenském ohrožení. 12 % oslovených uvedlo, že by se rozhodně přihlásilo, další čtvrtina dotázaných by se podle svých slov „spíše přihlásila“.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: