Rozdělení rolí v rodině

V představách občanů stále přetrvává na jedné straně obraz muže živitele a na druhé straně ženy starající se o domácnost a děti. Především muž by měl finančně zajišťovat rodinu. Dále jsou činnosti, na kterých by se měli podílet oba partneři, nebo by měly náležet spíše mužům – usilování o profesní kariéru, další vzdělávání, zapojování se do společenských funkcí, iniciativa v intimním životě, koníčky.

Péče o děti by také měla být záležitostí obou partnerů, anebo z větší části náležet ženě. Za spíše ženskou činnost respondenti považují především vaření, ale i úklid a nakupování potravin - ty má provádět hlavně žena, popřípadě oba, ale určitě by jejich větší díl neměl připadat muži. Tento tradiční pohled na rodinu zastávají častěji lidé starší 60 let, naopak pro rovnoměrnější rozdělení činností mezi partnery jsou lidé ve věku 30-44 let a vysokoškolsky vzdělaní. Ještě více než představy o vhodném rozdělení rolí v rodině se tradičnímu pohledu blíží skutečná situace v rodinách dotazovaných.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: