Odbornost, kvalita, nezávislost

Březnový výzkum se dotkl problému tolerance ve společnosti, pochopení, jaké projevuje různým svým specifickým společenským skupinám. Respondenti byli požádáni, aby vybrali, které z takových skupin by nechtěli mít za sousedy. Z jejich reakcí vyplynulo, že nejrezervovaněji pohlížejí na těžké alkoholiky (86 %) a na lidi užívající drogy (85 %). Často jsou odmítáni občané romského původu (79 %) a lidé s kriminální minulostí (78 %).

Pro 42 % respondentů jsou obtížně přijatelní homosexuálové a pro 36 % citově nevyrovnaní lidé. Nepříznivou odezvu mezi třetinou respondentů vyvolávají cizinci žijící v ČR. Asi každý čtvrtý respondent přiznal, že by mu vadili lidé jiné barvy pleti. Ostatní sledované skupiny obyvatel vyvolaly odmítavou reakci jen mezi menší částí respondentů. Přitom k bohatým lidem a politikům se takto stavělo 16 % a k občanům židovského původu asi každý desátý respondent . Mládež, chudí, staří, invalidé, občané s jiným náboženským či politickým přesvědčením se pak řadí ke skupinám široce společensky přijatelným, jež by nevyhovovaly nejvýše osmi procentům dotázaných.