Pobyt cizinců v České republice

Téměř tři čtvrtiny dotázaných se shodují, že cizinci by měli mít možnost v České republice dlouhodobě pobývat, ale pouze za určitých podmínek. Názor, že by zde cizinci vůbec neměli mít možnost dlouhodobě pobývat vyjádřilo 17 % dotázaných a naopak pobyt bez omezení by umožnilo 6 % respondentů.

Cizinci žijící v ČR by se měli přizpůsobit co nejvíce našim životním zvyklostem, myslí si to 56 % respondentů.

Třetina dotázaných byla pro to, aby se cizinci přizpůsobili našim zvyklostem částečně. Možnost, že by zde cizinci žili zcela podle svých životních zvyklostí, podpořilo pouze 7 % dotázaných.

Pro 23 % dotázaných představují občané jiných národností, kteří k nám přišli v posledních letech, problém v místě bydliště. V rámci celé České republiky jsou tito občané problémem dokonce podle tří čtvrtin dotázaných.