Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců

Výzkum ukázal, že postoj české veřejnosti k zaměstnávání cizinců u nás je nejednoznačný: 45 % respondentů soudí, že je to správné, podobná část - 44 % - zastává opačné mínění. Většina dotázaných soudí, že levná zahraniční pracovní síla představuje hrozbu pro zaměstnávání českých občanů (82 %) a že zaměstnávání cizinců by se mělo v oblastech s vysokou nezaměstnaností omezit (81 %).

Téměř dvě třetiny mají zato, že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o něž občané ČR nemají zájem (63 %). Dotázaní si přitom většinou nemyslí, že při přijímání do práce je správné upřednostňovat cizince ze zemí EU oproti jiným cizincům (55 %). Příliv cizího kapitálu pak zpravidla považují za možnost zlepšení situace na našem trhu práce (58%).