Mezilidské vztahy v České republice

V názorech respondentů poněkud převládalo přesvědčení, že jsou ,mezilidské vztahy v České republice spíše špatné, oproti 41 % dotázaných, kteří uvedli, že vztahy mezi lidmi jsou zde „rozhodně“ nebo „spíše dobré“, to bylo celkem 54 %, kteří je označili za „spíše“ nebo „rozhodně špatné“.

OPROTI TISKOVÉ KONFERENCI JE TISKOVÁ ZPRÁVA DOPLNĚNA TAKÉ ČASOVÝM SROVNÁNÍM HODNOCENÍ VÝVOJE VZTAHŮ MEZI VYBRANÝMI SKUPINAMI.

Nejvýznamnější změna od roku 1992 nastala v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi – v roce 1992 bylo pouze o 2 procentní body více těch, kteří říkali, že se tyto vztahy zhoršily, než bylo těch, kteří si mysleli, že se zlepšily. Nyní to však je již o 20 procentních bodů více.