Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – září až listopad 2022

NS_2209

V šetření realizovaném od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo dlouhodobě velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi. O problematiku změny klimatu se zajímají necelé dvě pětiny (39 %) dotázaných, z toho 6 % se „velmi zajímá“ a 33 % „spíše zajímá“. Necelé tři pětiny (58 %) dotázaných se v určité míře obávají dopadů změny klimatu (14% velmi, 44 % spíše), naopak obavy nepociťuje 39 % dotázaných.

Podle více než čtvrtiny (28 %) dotázaných lidská činnost ke změně klimatu „přispívá zásadně“, podle dalších 32 % k ní „přispívá velmi“ a další necelá třetina (32 %) dotázaných si myslí, že k ní „přispívá trochu“. Pouze 3 % dotázaných zastávají názor, že lidská činnost ke změně klimatu „vůbec nepřispívá“. Osobní zodpovědnost za změnu klimatu na Zemi cítí 35 % respondentů, většina (61 %) naopak osobní zodpovědnost necítí.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: oe221208.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2209