Jak jsme na tom s tolerancí?

Z reakcí respondentů, kteří ze seznamu skupin lidí měli vybrat ty, jež by nechtěli mít za sousedy, vyplynulo, že nejčastěji se lidé chtějí distancovat od alkoholiků (87 %) a narkomanů (87 %) a hned za těmito dvěma skupinami se podle frekvence odmítání umístili lidé s kriminální minulostí (77 %) a Romové (75 %). Ostatní skupiny, které byly předmětem šetření, jsou více či méně výraznou většinou populace vnímány jako přijatelné.

Nicméně třetina dotázaných vyjádřila svůj odstup ve vztahu k homosexuálům (34 %) nebo k citově nevyrovnaným lidem (32 %), přibližně pětina se přiznala, že by za sousedy nechtěla lidi s jinou barvou pleti (22 %) či cizince žijící v ČR (21 %), a asi jeden ze šesti dotázaných na „černou listinu“ zařadil také bohaté lidi (17 %) nebo politiky (16 %). Mládež (9 %), chudí (8 %), jinověrci (7 %), Židé (6 %), stoupenci jiných politických názorů (4 %), staří lidé (3 %) nebo zdravotně postižení (2 %) se mezi nevítanými sousedy ve výběru respondentů objevovali pouze řídce.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: