Svatby v české společnosti

V listopadovém výzkumu CVVM Sociologického ústavu AV ČR se dotazníkové šetření zaměřilo na postoj obyvatelstva ke svatbám a na ideální věk při narození prvního dítěte.

Manželství nepovažuje za zbytečnou instituci 70 % respondentů. Více než šedesát procent svobodných by chtělo v budoucnu uzavřít sňatek (ženy 64,4 %, muži 63,6 %), u rozvedených se toto přání týká přibližně šestiny dotázaných (ženy 16,9 %, muži 16,0 %).

Nejméně ze všech si přejí uzavřít sňatek ovdovělí, a to pouze 3,2 % žen a žádní muži. Většina (68,5 %) obyvatel ČR považuje za ideální počet dětí v rodině dvě. Podle dotázaných je nejlepší věk ženy při narození prvního dítěte mezi 20 a 26 lety. U mužů je podle výsledků výzkumu veřejného mínění nejvhodnější věk narození prvního dítěte mezi 25 a 30 lety.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: