Reforma zdravotnictví: názory veřejnosti na problémy zdravotnictví

Dvě třetiny respondentů vyjadřují nespokojenost se stavem českého zdravotnictví. Za nejproblematičtější považuje česká veřejnost zejména financování veřejného zdravotnictví, hospodaření v oblasti léků a fungování pojišťoven. Vnímání problémů v jednotlivých oblastech zdravotnictví souvisí s životní úrovní. Potřebu reformy resortu deklarují více než 4/5 dotázaných.

Za možný prostředek pro dosažení vyrovnanějšího hospodaření považuje více než polovina dotázaných možnost zvýšení plateb ze státního rozpočtu i za cenu zvýšení daní. Téměř všechny návrhy finanční spoluúčasti se setkávají s více než nadpolovičním nesouhlasem, pouze u placení jednotného poplatku za recept jsou příznivci a odpůrci prakticky 50 na 50. Z nabízených administrativních opatření ke snížení deficitu ve zdravotnictví vyvolává největší odpor návrh na snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Velké podpoře se naproti tomu těší zřízení pouze jedné zdravotní pojišťovny. Přestože lidé vnímají oblast našeho zdravotnictví jako velmi problematickou, převažuje neochota nést náklady možných reforem. Silná podpora návrhu na zřízení pouze jedné zdravotní pojišťovny, jakož i upřednostnění zvýšení plateb ze státního rozpočtu na financování zdravotnictví, ukazují na preferenci řešení financování veřejného zdravotnictví spočívající v centralizaci a dotacích.