České zdravotnictví očima veřejnosti

V prosinci 2006 se Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR mimo jiné věnovalo tématu zdravotnictví a zdravotní péče v České republice. Spokojenost se zdravotním systémem v České republice vyjadřuje v současnosti přibližně třetina českých občanů (32 %), jen o málo nižší je však podíl těch, kteří s ním spokojeni nejsou (29 %). Nadpoloviční většina českých občanů (51 %) se domnívá, že kvalita zdravotní péče v České republice nedoznala v posledním roce výraznějších změn.

Necelá polovina českých občanů (45 %) je v současnosti spokojena s lékařskou péčí u nás. Ani spokojena, ani nespokojena se cítí přibližně třetina obyvatel naší země (32 %). Nespokojenost s lékařskou péčí vyjádřila pětina oslovených (21 %). Velké problémy v českém zdravotnictví jsou podle českých občanů zejména s financováním veřejného zdravotnictví, s hospodařením v oblasti léků a s fungováním pojišťoven.