Diskuze občanů o politických tématech, představy o vlivech na rozhodování politiků

Z březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že o politických tématech diskutují čeští občané nejčastěji s někým z rodiny či přátel. Minimálně jednou v týdnu před uskutečněním výzkumu diskutovalo o politice celá polovina (50 %) dotázaných s rodinným příslušníkem a 53 % dotázaných s přáteli či spolupracovníky. S cizími lidmi debatovalo o politice pouze 7 % a s veřejně činnými osobami 4 % respondentů.

Dalším tématem šetření byly představy veřejnosti o vlivu na rozhodování politiků. Největší vliv na rozhodování politiků dotázaní připsali stejně jako ve stejném průzkumu před dvěma roky úplatkům a korupci (tři čtvrtiny oslovených se zařadily od středu blíže k pólu škály „ovlivňuje v nejvyšší míře“). Následovaly zájmové skupiny a lobby (dvě třetiny, resp. 62 % respondentů od středu blíže k pólu škály „ovlivňuje v nejvyšší míře“).

Při posuzování vlivu jednotlivých médií na rozhodování politiků zařadili dotázaní na první místo Českou televizi a televizi Nova. Spíše silným vlivem disponuje podle názoru respondentů také deník MF Dnes. U ostatních médií převažoval mezi respondenty stejně jako při stejném šetření před dvěma lety názor, že jejich vliv je spíše slabý.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: