DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostDiskuze občanů o politických tématech, představy o vlivech na rozhodování politiků

Diskuze občanů o politických tématech, představy o vlivech na rozhodování politiků

Z březnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že o politických tématech diskutují čeští občané nejčastěji s někým z rodiny či přátel. Minimálně jednou v týdnu před uskutečněním výzkumu diskutovalo o politice celá polovina (50 %) dotázaných s rodinným příslušníkem a 53 % dotázaných s přáteli či spolupracovníky. S cizími lidmi debatovalo o politice pouze 7 % a s veřejně činnými osobami 4 % respondentů.

Dalším tématem šetření byly představy veřejnosti o vlivu na rozhodování politiků. Největší vliv na rozhodování politiků dotázaní připsali stejně jako ve stejném průzkumu před dvěma roky úplatkům a korupci (tři čtvrtiny oslovených se zařadily od středu blíže k pólu škály „ovlivňuje v nejvyšší míře“). Následovaly zájmové skupiny a lobby (dvě třetiny, resp. 62 % respondentů od středu blíže k pólu škály „ovlivňuje v nejvyšší míře“).

Při posuzování vlivu jednotlivých médií na rozhodování politiků zařadili dotázaní na první místo Českou televizi a televizi Nova. Spíše silným vlivem disponuje podle názoru respondentů také deník MF Dnes. U ostatních médií převažoval mezi respondenty stejně jako při stejném šetření před dvěma lety názor, že jejich vliv je spíše slabý.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: