Úroveň demokracie v ČR

Jaký je názor respondentů na fungování našeho politického systému, a jak hodnotí stávající politický systém ve srovnání s tím, který u nás fungoval před rokem 1989? Dotazovaným byla ve výzkumu předkládána hodnotící škála od 1 (systém funguje velmi špatně) do 10 (funguje velmi dobře), na které měli hodnotit jednotlivé politické systémy. Na této škále umístili respondenti politický systém před listopadem 1989 průměrnou hodnotou 4,04.

Ve srovnání s předlistopadovým dopadl stávající politický systém České republiky poněkud lépe, získal průměrné hodnocení 4,93. Respondenti v budoucnosti očekávají významné zlepšení - politický systém, který očekávají v České republice za 10 let, hodnotí na této škále bodem 6,57. Že jsou nyní u nás uspokojovány zájmy všech nebo alespoň většiny obyvatel se domnívá 31% dotázaných. V další části výzkumu jsme se zabývali tím, zda se lidé mohou otevřeně vyjadřovat k problémům ve společnosti, mohou ovlivňovat jejich řešení či dosáhnout svých požadavků. V závěru dotázaní také porovnávali různé oblasti svého života se tím, jak žili před rokem 1989.