Hodnocení vývoje v loňském roce

Relativně nejpříznivěji lidé hodnotí vývoj situace v oblasti péče o životní prostředí, kde 37 % dotázaných konstatovalo zlepšení, 8 % naopak zhoršení a podle 49 % se situace vloni nezměnila. Vyšší podíl příznivých než nepříznivých vyjádření se objevil ještě u zahraniční politiky (19 % : 14 %), v případě ochrany lidských práv pak byly výroky deklarující zlepšení (15 %) a zhoršení (14 %) v rovnováze.

V ostatních zkoumaných oblastech se česká veřejnost k vývoji v uplynulém roce staví spíše kriticky. Nejnepříznivěji přitom lidé vidí vývoj politiky zaměstnanosti, kde zhoršení konstatovaly téměř tři pětiny dotázaných, 44 % uvedlo, že se situace nezměnila, a jen 4 % mluvila o zlepšení. Dosti kritickou je česká veřejnost i při hodnocení sociální politiky, omezování korupce, vnitřní politiky nebo zemědělské politiky. U hospodářské politiky, bezpečnostní politiky, omezování hospodářské kriminality a přistěhovalecké politiky pak také hlasy konstatující zhoršení situace výrazně převažovaly nad podílem respondentů vyjadřujících opačné mínění, ovšem nejčastěji se zde dotázaní uchylovali k výroku, že se situace nezměnila. V porovnání s loňskem jsou však postoje u naprosté většiny zkoumaných oblastí méně kritické.