Zapojení občanů do společenského dění

V dubnovém výzkumu se CVVM zaměřilo mj. na zapojení lidí do politického \r\na ekonomického života společnosti a také na členství v různých typech organizací.\r\nRespondentů jsme se nejprve zeptali, zda se v posledních deseti letech zapojili do politického života i jinak než účastí ve volbách. Do politiky na obecní úrovni se zapojilo 16 % dotázaných, na vyšších úrovních - regionální a celostátní - jsou to jen 2 %.

Politického života v průběhu posledních deseti let se zapojilo nanejvýše svojí účastí ve volbách 82,3 % respondentů. Jedním ze způsobů angažování se v politice je členství v politické straně – lidé, kteří se zapojili do politiky, jsou členy politické strany v 31 % případů, zatímco mezi lidmi neangažujícími se je to pouze 1,5 %. Největší podíl zapojených do politiky je mezi voliči KSČM – 29,4 %, nejméně se zapojili lidé, kteří nevědí koho budou volit.