DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostSpokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

Spokojenost s životními podmínkami v místě bydliště

V březnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR mimo jiné zaměřilo na hodnocení životních podmínek v místě bydliště. První otázka mapovala celkovou spokojenost s životem v místě bydliště. Z výsledků vyplývá, že 67 % respondentů vyjádřilo spokojenost s životem v místě bydliště, bezmála pětina (24 %) zvolila formulaci "ani spokojen, ani nespokojen" a 9 % vyjádřilo nespokojenost.

Druhá otázka se zaměřila na konkrétní hodnocení jednotlivých aspektů života v místě bydliště. Nejvíce spokojenosti dotázaní vyjádřili s rozvodem inženýrských sítí (88 %), svozem domovního odpadu (84 %) a životním prostředím (76 %). Naopak jako nejméně uspokojivá byla hodnocena úroveň mezd v lokalitě (12 % spokojených), dále pracovní příležitosti (16 %) a výstavba nových bytů (20 %).

Poslední otázka byla zaměřena na míru občanské angažovanosti v místě bydliště. Šetření ukázalo, že bezmála polovina respondentů (45 %) se v místě bydliště alespoň občas účastní činnosti sportovních organizací, 37 % občanských (zájmových) sdružení. Nejméně se oslovení podílejí na činnosti politických stran (alespoň občas 12 %).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: