Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2018

NS_1802

Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu
Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1802