Hodnocení letošního vývoje v ČR

Všem dotázaným jsme v prosinci 2004 položili následující otázku: „Řekl byste, že se v České republice za tento rok situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?“ Ve většině sledovaných oblastí nedošlo podle respondentů k žádným výrazným změnám. Pozitivní vývoj spatřují Češi zejména v nabídce zboží a služeb (ke zlepšení stávající situace došlo podle 58 % všech dotázaných).

Více než třetina dotázaných hodnotí kladně také vývoj v oblasti životního prostředí a vztahů naší země se zahraničím. Vývoj většiny sledovaných oblastí však hodnotí větší část respondentů negativně. Největší podíl respondentů (69 %) je nespokojen s letošním vývojem nezaměstnanosti. Necelé dvě třetiny dotázaných zaujaly negativní postoj k letošnímu vývoji korupce a hospodářské kriminality v naší zemi. Negativně zhodnotila více jak polovina českých občanů také vývoj sociálních jistot, bezpečnosti občanů (tzv. obecné kriminality) a politické situace v České republice.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: