Angažovanost občanů a zájem o politiku – podzim 2023

informace_politika_1023
NS_2310

Na podzim 2023 dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR sadu otázek, které se zabývaly zájmem a angažovaností českých občanů v oblasti politiky a veřejného života.

 

Podíl českých občanů, kteří nikdy nesledují informace o politice v médiích, mezi šetřeními významně narostl (o 11 p.b). Nikdy politiku v médiích nesleduje pětina populace, jde o nejvyšší podíl v historii měření. Přibližně čtvrtina (27 %) uvádí, že ji sleduje často, další zhruba čtvrtina (26 %) občas a necelé tři desetiny (27 %) zřídka. I přesto je sledování politických témat v médiích nadále nejfrekventovanější ze zkoumaných aktivit.

Výrazná většina společnosti také o politice diskutuje s přáteli. Více než desetina (13 %) často, necelé tři desetiny (29 %) občas, třetina (33 %) zřídka, čtvrtina
(25 %) nikdy.

Do ostatních činností souvisejících s politickou aktivitou se však většinově Češi nezapojují. Nejméně pak čeští občané uváděli práci pro politickou stranu, které se nikdy nevěnuje přes devět desetin (94 %) společnosti.

Češi se nejčastěji účastní činnosti sportovních organizací (26 %) a činnosti občanských a zájmových sdružení (19 %) a charitativní činnosti (19 %). Nejméně se naopak účastní činnosti politických stran (3 %), odborů (7 %) a církví (8 %).

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pd240111.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2310
  • Rok: 2024
  • Autoři: Monika Kyselá